• White Facebook
  • Okulkuran Twitter
  • Okulkuran LinkedIn
  • Okulkuran Instagram
  • Okulkuran YouTube
  • Okulkuran Google+

Okulkuran Forum

Forma katılarak binlerce kişiye erişin, binlerce kişinin fikrini alın. Yorumlarınızla destek olun.

Okul Gayrimenkulleri

Okul gayrimenkulleri ve eğitim yatırımı
 Views
1Posts

Eğitim

Eğitim ve Eğitimin Geleceği
 Views
0Posts
New Posts
  • Okulkuran
    Dec 28, 2017

    Şehir içlerindeki yapı yoğunluğu ve buna bağlı oluşan yüksek kira bedelleri, okul binalarının küçülmesine neden oluyor mu? Giriş katların da bahçe sayılarak, kontenjan alınabilmesi bu zorunluluğun mecburi çözümü mü? Bir okul binası fiziksel ve lokasyon özellikleri açısından ne özellikler taşımalı? Okullar şehrin tam içinde olmalı mı?